LÃI SUẤT
Loại tiền gửi, kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm) Lãi suất USD (%/năm) BIDC Mobile Banking
Định kỳ trả lãi Trả lãi cuối kỳ
Tháng Quý Cuối kỳ Cá nhân Tổ chức Cuối kỳ
KKH 0.5 0.00 0.00 0.00
1 tuần1.000.000.001.00
2 tuần1.000.000.001.00
3 tuần1.000.000.001.00
1 tháng5.500.000.005.50
2 tháng5.495.500.000.005.50
3 tháng5.475.500.000.005.50
4 tháng5.465.500.000.005.50
5 tháng5.455.500.000.005.50
6 tháng6.416.456.500.000.006.60
7 tháng6.406.500.000.006.60
8 tháng6.386.500.000.006.60
9 tháng6.846.887.000.000.007.10
10 tháng6.827.000.000.007.10
11 tháng6.807.000.000.007.10
12 tháng6.786.827.000.000.007.10
13 tháng7.257.507.50
15 tháng6.916.957.200.000.007.30
18 tháng6.866.907.200.000.007.30
24 tháng6.956.877.300.000.007.40
36 tháng7.407.077.800.000.007.90

* Cơ sở tính lãi: Lãi suất tính theo số ngày thực tế trên cơ sở năm là 360 ngày.
* Biểu lãi suất này không áp dụng đối với khách hàng là các tổ chức tín dụng.
* Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
* Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và BIDC.HCM mà có thể áp dụng lãi suất khác mức lãi suất nêu trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN từng thời kỳ.
* Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng DVKH - BIDC.HCM theo số điện thoại 028.6.2.666.999 (Ext: 101, 105, 107) để được tư vấn.