LÃI SUẤT
Loại tiền gửi, kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm) Lãi suất USD (%/năm) BIDC Mobile Banking
Định kỳ trả lãi Trả lãi cuối kỳ
Tháng Quý Cuối kỳ Cá nhân Tổ chức Cuối kỳ
KKH 0.5 0.00 0.00 0.00
1 tuần1.000.000.001.00
2 tuần1.000.000.001.00
3 tuần1.000.000.001.00
1 tháng5.500.000.005.50
2 tháng5.495.500.000.005.50
3 tháng5.475.500.000.005.50
4 tháng5.465.500.000.005.50
5 tháng5.455.500.000.005.50
6 tháng6.416.456.500.000.006.60
7 tháng6.406.500.000.006.60
8 tháng6.386.500.000.006.60
9 tháng6.846.887.000.000.007.10
10 tháng6.827.000.000.007.10
11 tháng6.807.000.000.007.10
12 tháng6.786.827.000.000.007.10
13 tháng7.257.507.50
15 tháng6.916.957.200.000.007.30
18 tháng6.866.907.200.000.007.30
24 tháng6.956.877.300.000.007.40
36 tháng7.407.077.800.000.007.90

* Đối với kỳ hạn 13 tháng, lãi cuối kỳ - 7.5%/năm: dùng tham chiếu để tính cho các hợp đồng tín dụng
và áp dụng đối với tiền gửi, tiết kiệm mở mới hoặc quay vòng với số dư từ 100 tỷ đồng trở lên.
* Trường hợp tiền gửi, tiết kiệm mở mới hoặc quay vòng với số dư dưới 100 tỷ đồng: áp dụng theo
mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm.
* Cơ sở tính lãi: tính theo số ngày thực tế trên cơ sở năm là 360 ngày
* Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
* Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng DVKH - BIDC.HCM theo số điện thoại 08.6.2.666.999 (Ext: 101, 102, 104) để được tư vấn.