TUYỂN DỤNG

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng.

Hiện tại, BIDC Hội Sở Chính đang có nhu cầu cần tuyển dụng sinh viên người Campuchia đang học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam. Vị trí cụ thể theo thông báo đính kèm file. Xem file