TIN TỨC - SỰ KIỆN » TIN BIDC

BIDC.HCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động tại cơ sở, Ban Giám đốc và Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (BIDC.HCM) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016 và Hội nghị đối thoại Quý I/2016 vào ngày 19/03/2016. Hội nghị đã triệu tập đầy đủ Đoàn viên công đoàn và người lao động của Chi nhánh và được diễn ra trong không khí trang trọng, đầy đủ nghi thức.

20160317 172225

Tại Hội nghị ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Chi nhánh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 mục tiêu kế hoạch năm 2016; đồng thời, kêu gọi toàn thể người lao động trong Chi nhánh tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua nhằm hoàn thành Kế hoạch kinh doanh một cách tốt nhất, vì sự phát triển bền vững của Chi nhánh

20160317 172609

Ông Đinh Công Thiện - Chủ tịch Công đoàn BIDC.HCM báo cáo tổng hợp các kiến nghị của Người lao động về liên quan đến các chế độ chính sách ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động. Từ những kiến nghị đó và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã được Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán và Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp giải đáp và trao đổi thẳng thắn, đáp ứng hầu hết các nguyện vọng của Người lao động trên tinh thần xây dựng và phát triển kinh doanh của Chi nhánh, nâng cao đời sống Người lao động.

20160317 172317

20160317 175341

Tại Hội nghị cũng đã bầu Ban đối thoại doanh nghiệp gồm các thành viên là Trưởng các phòng của Chi nhánh nhằm giải quyết hài hòa các vấn đề phát sinh giữa Người lao động và Người sử dụng lao động.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận về Phương hướng, giải pháp kinh doanh năm 2016 và các nội dung khác. Trước khi kết thúc, Thư ký đã thông qua Nghị quyết và Hội nghị đã thành công tốt đẹp.