SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÍN DỤNG BẢO LÃNH

Cho vay thi công xây lắp

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp để thi công, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng,...

Đặc điểm

 • Đối tượng cho vay: chi phí thực hiện Hợp đồng thi công xây lắp (trừ chi phí khấu hao TSCĐ).
 • Phương thức cho vay: theo món, hạn mức.
 • Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ.
 • Số tiền cho vay: tối đa (tính theo doanh số cho vay) 80% giá trị hợp đồng.
 • Thời han cho vay: tối đa 12 tháng.
 • Tài sản đảm bảo: bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, …

Lợi ích

 • Thời hạn cho vay phù hợp với thực tế thi công, thực hiện hợp đồng.
 • Được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình thi công công trình từ đấu thầu, thực hiện hợp đồng thi công, đến thanh toán, đảm bảo chất lượng công trình.
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt, có thể thế chấp chính hợp đồng thi công xây lắp.

Hồ sơ, thủ tục

 • Hồ sơ pháp lý công ty.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ dự án thi công.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Liên hệ:

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

 • Phòng Quan hệ khách hàng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 7 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08.6.2666.999 – Số máy lẻ: 211, 217
 • Fax: 08.6.2904486