SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÍN DỤNG BẢO LÃNH

Cho vay ngắn hạn

Là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm

 • Đối tượng cho vay: các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như: chi phí mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, tiền điện/nước…
 • Phương thức cho vay: theo món, hạn mức.
 • Loại tiền cho vay: VND, USD.
 • Số tiền cho vay: theo thỏa thuận, phù hợp với nhu cầu khách hàng.
 • Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng.
 • Tài sản đảm bảo: đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Lợi ích

 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý, cố định hoặc thả nổi trong thời hạn vay, phù hợp nhu cầu của khách hàng.
 • Có nhiều hình thức vay vốn phù hợp với loại hình kinh doanh của Doanh nghiệp
 • Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau.
 • Có đủ kỳ hạn vay từ 1 đến 12 tháng.

Hồ sơ, thủ tục:

 • Hồ sơ pháp lý công ty.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ phương án sản xuất, kinh doanh.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Liên hệ:

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

 • Phòng Quan hệ khách hàng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 7 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08.6.2666.999 – Số máy lẻ: 211, 217
 • Fax: 08.6.2904486