SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÍN DỤNG BẢO LÃNH

Cho vay đầu tư dự án

Là sản phẩm tài trợ vốn trung, dài hạn để đầu tư Dự án thực hiện tại Việt Nam và một số nước/vùng lãnh thổ phù hợp quy định của pháp luật và BIDC trong từng thời kỳ.

Đặc điểm

 • Đối tượng cho vay: toàn bộ các chi phí hợp lý liên quan đến dự án.
 • Loại tiền cho vay: VND, USD.
 • Số tiền cho vay: tối đa 85% tổng mức đầu tư.
 • Thời hạn cho vay: tối đa 15 năm.
 • Tài sản đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay và/hoặc tài sản khác theo quy định của BIDC.

Lợi ích

 • Mức cho vay và thời gian vay phù hợp với dự án kinh doanh.
 • Được tư vấn, hỗ trợ các thông tin cần thiết liên quan đến dự án đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục

 • Hồ sơ pháp lý công ty.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ dự án.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Liên hệ:

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

 • Phòng Quan hệ khách hàng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 7 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08.6.2666.999 – Số máy lẻ: 211, 217
 • Fax: 08.6.2904486