SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÍN DỤNG BẢO LÃNH

Chiết khấu giấy tờ có giá

Là sản phẩm theo đó BIDC ứng trước tiền cho khách hàng và nhận lại GTCG do chính BIDC phát hành trước khi đến hạn thanh toán.

Đặc điểm

 • Đối tượng chiết khấu: GTCG (trước khi đến hạn thanh toán) do BIDC phát hành.
 • Phương thức chiết khấu: chiết khấu có thời hạn hoặc chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG.
 • Loại tiền chiết khấu: VND, ngoại tệ phù hợp với đồng tiền ghi trên GTCG và quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.
 • Số tiền chiết khấu: tối đa 100% mệnh giá, phù hợp phương thức/thời hạn chiết khấu, lãi suất và phương thức trả lãi.
 • Thời hạn chiết khấu: tối đa đến thời hạn thanh toán của GTCG.

Lợi ích

 • Hình thức chiết khấu linh hoạt.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Lãi suất chiết khấu cạnh tranh, hợp lý.

Liên hệ:

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

 • Phòng Quan hệ khách hàng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 7 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08.6.2666.999 – Số máy lẻ: 211, 217
 • Fax: 08.6.2904486