SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TÍN DỤNG BẢO LÃNH

Bảo lãnh

BIDC cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của doanh nghiệp đối với đối tác.

Đặc điểm

 • Đối tượng cấp bảo lãnh: Tổ chức, cá nhân Việt Nam; Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Đồng tiền bảo lãnh: VND, ngoại tệ phù hợp quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.
 • Thời hạn bảo lãnh: phù hợp với nhu cầu và thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của khách hàng.
 • Điều kiện bảo lãnh: Đủ năng lực theo quy định của pháp luật dân sự; Mục đích bảo lãnh hợp pháp; Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh trong thời hạn cam kết.
 • Số tiền bảo lãnh: phù hợp với cam kết của khách hàng với Bên nhận bảo lãnh.
 • Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tiền gửi ký quỹ…
 • Hồ sơ, thủ tục bảo lãnh: chi tiết xin liên hệ điểm giao dịch gần nhất của BIDC.


Các loại bảo lãnh

1. Bảo lãnh dự thầu là sản phẩm dành cho khách hàng khi tham gia đấu thầu, theo đó, BIDC cam kết bảo đảm nghĩa vụ tham dự đấu thầu của khách hàng và chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu nếu khách hàng vi phạm nghĩa vụ đấu thầu theo quy định.

2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là sản phẩm dành cho khách hàng trúng đấu thầu và/hoặc đã ký Hợp đồng kinh tế, theo đó, BIDC cam kết bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo Hợp đồng đã ký với Bên nhận bảo lãnh và chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư/Bên nhận bảo lãnh các tổn thất phát sinh khi khách hàng không thực hiện đúng và/hoặc đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng.

3. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: là sản phẩm dành cho khách hàng được tạm ứng tiền để thực hiện Hợp đồng kinh tế, theo đó, BIDC cam kết bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách hàng theo Hợp đồng đã ký với Bên nhận bảo lãnh và chịu trách nhiệm hoàn trả tiền ứng trước tương ứng các nghĩa vụ khách hàng chưa hoàn thành đối với Chủ đầu tư/Bên nhận bảo lãnh.

4. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: là sản phẩm dành cho khách hàng cung cấp sản phẩm đòi hỏi việc bảo hành/bảo đảm chất lượng sản phẩm/công trình, theo đó, BIDC cam kết bảo đảm nghĩa vụ bảo hành/bảo đảm chất lượng sản phẩm/công trình của khách hàng theo Hợp đồng đã ký với Bên mua hàng và chịu trách nhiệm bồi thường giá trị bảo hành/bảo đảm chất lượng sản phẩm/công trình tương ứng nghĩa vụ khách hàng chưa thực hiện với Chủ đầu tư/Bên mua hàng.

5. Bảo lãnh thanh toán: là sản phẩm dành cho khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa/dịch vụ nhưng thanh toán trả sau, theo đó, BIDC cam kết bảo đảm nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đến hạn cho Bên bán.

6. Bảo lãnh thanh toán thuế xuất - nhập khẩu: là sản phẩm bảo lãnh thanh toán dành cho doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu có nhu cầu chậm nộp các khoản thuế liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế/phí khác) với cơ quan hải quan.

7. Bảo lãnh vay vốn: là sản phẩm dành cho khách hàng có nhu cầu vay vốn tín chấp tại các TCTD khác, theo đó, BIDC cam kết bảo đảm khả năng thanh toán đúng, đủ nợ (gốc, lãi) khi đến hạn của khách hàng và chịu trách nhiệm trả thay nếu khách hàng vi phạm cam kết với TCTD cho vay vốn.

8. Bảo lãnh đối ứng: là sản phẩm dành cho khách hàng có nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hoặc khách hàng nước ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam. Theo đó, thông qua một Ngân hàng nước ngoài, BIDC sẽ cam kết bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng nước ngoài với đối tác là doanh nghiệp Việt Nam, hoặc nhờ Ngân hàng nước ngoài cam kết bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài và chịu trách nhiệm hoàn trả thay số tiền bảo lãnh tương ứng nghĩa vụ chưa hoàn thành của khách hàng khi khách hàng vi phạm cam kết với đối tác/Bên nhận bảo lãnh.

9. Các loại bảo lãnh khác theo yêu cầu khách hàng.

Liên hệ:

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

 • Phòng Quan hệ khách hàng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 7 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08.6.2666.999 – Số máy lẻ: 211, 217
 • Fax: 08.6.2904486