SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP

Tiền gửi thanh toán thông thường

Tiền gửi thanh toán là loại hình tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như: séc lĩnh tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện tử…

Đối tượng khách hàng

Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập.


Đặc điểm sản phẩm

 • Loại tiền: VND/USD/EUR
 • Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND/100 USD/100 EUR
 • Lãi suất: Lãi suất không kỳ hạn.
 • Phương thức trả lãi: Tiền lãi được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và cộng dồn hàng ngày, tự động hạch toán trả vào ngày 25 hàng tháng.
 • Cơ sở tính lãi: Lãi suất tính trên cơ sở một năm có 360 ngày; một tháng có 30 ngày.
 • Sở hữu: Cho phép sử dụng đồng sở hữu tài khoản
 • Đóng tài khoản: Chỉ thực hiện tại chi nhánh mở tài khoản

Lợi ích của sản phẩm

 • Giao dịch tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống BIDC trong toàn quốc
 • Đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng nhưng vẫn liên tục sinh lời.
 • Thủ tục đăng ký đơn giản, thuận tiện trong giao dịch, tiết kiệm thời gian cho khách hàng
 • Sử dụng các dịch vụ đi kèm: SMS Banking, Internet Banking…
 • Thấu chi tài khoản, trả lương tự động, thu hộ, chi hộ,…
 • Đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ 3