SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP

Tiền gửi ký quỹ

Tiền ký quỹ là tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDC nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDC hoặc các bên liên quan

Đối tượng khách hàng

Tổ chức kinh tế và Định chế tài chính trong nước và nước ngoài được phép gửi tiền theo quy định của Pháp luật Việt Nam và của BIDC trong từng thời kỳ.

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (nếu được phép).
  • Lãi suất: Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn.
  • Số tiền gửi tối thiểu: Tuỳ theo tính chất từng loại ký quỹ.
  • Phương thức trả lãi: cuối kỳ hoặc theo thời gian thực gửi.
  • Sử dụng tài khoản: Việc thực hiện các giao dịch trên tài khoản ký quỹ được thực hiện theo quy định của từng loại nghiệp vụ cụ thể.

Lợi ích của sản phẩm

  • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
  • Thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với các bên liên quan đồng thời vẫn có khả năng sinh lời khi hưởng lãi suất trên số dư tài khoản
  • Thực hiện giao dịch tại các Chi nhánh BIDC trên toàn quốc