SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP

Dịch vụ tài khoản

Là tài khoản được mở tại Ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền, thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác.

Đối tượng
 Tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nghề nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập.

Lợi ích 

 • Tiền trên tài khoản của quý khách sẽ được BIDC quản lý an toàn, chính xác và bảo mật.
 • Giao dịch qua tài khoản không mất thời gian kiểm đếm, không sợ tiền giả.
 • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản, đội ngũ cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.
 • Mở tài khoản không mất bất kỳ một khoản chi phí nào.
 • Tiền trong tài khoản được sinh lời, mức lãi suất theo quy định hiện hành.
 • Khách hàng có thể thanh toán từ tài khoản đến tất cả các tỉnh, thành phố qua các kênh thanh toán hiện đại với tốc độ nhanh, an toàn.
 • Khách hàng có thể sử dụng để cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
 • Đối với từng loại tài khoản (Tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm …), quý khách có thể gửi/ rút bằng tiền mặt hoặc gửi/ rút bằng chuyển khoản như: séc chuyển khoản, séc bảo chi, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, …
 • Khách hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm và ngược lại.
 • Nhiều dịch vụ hỗ trợ và nhiều tiện ích khác cho quý khách như : SMS Banking,  Internet Banking…

Các loại tài khoản

 • Tài khoản tiền gửi thanh toán: Tài khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Tài khoản tiền gửi của các đồng chủ tài khoản.
 • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
 • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, và các sản phẩm tiền gửi: tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi,…
 • Tài khoản tiền gửi khác: Tài khoản chuyên dùng, Tài khoản ký quỹ, Tài khoản séc bảo chi, tài khoản tiền vay,…
 • Tài khoản VND và Tài khoản các loại ngoại tệ (USD,EUR…)

Lưu ý:

 • Việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi VND và ngoại tệ của người không cư trú và người cư trú phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý ngoại hối.
 • Ðối với tài khoản tiền gửi ngoại tệ chỉ sử dụng khi doanh nghiệp của Quý khách có nhu cầu hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán với nước ngoài.

Hồ sơ

 • Giấy đề nghị mở tài khoản (theo mẫu của BIDC) do chủ tài khoản ký tên và đóng dấu (chủ tài khoản phải là Tổng Giám đốc, Giám đốc, chủ doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị).
 • Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật :

 1.  Đối với doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức hoạt động kinh doanh gồm:
  • Quyết định thành lập đơn vị.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 2. Đối với đơn vị vũ trang, cơ quan, đoàn thể
  • Quyết định thành lập đơn vị.
 3. Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất cá thể (trường hợp chủ doanh nghiệp yêu cầu mở tài khoản theo đối tượng doanh nghiệp) phải nộp cho ngân hàng:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 4. Đối với doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
  • Giấy phép đầu tư còn thời hạn do cấp có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
  • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.
 5. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đoàn thể:
  • Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị.
  • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc trưởng phòng Kế toán của đơn vị.
 6. Đối với đơn vị vũ trang:
  • Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc, Thủ tưởng đơn vị.
  • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc trưởng phòng Kế toán của đơn vị (nếu có theo quy định hiện hành).
 7. Đối với Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh:
  • Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền. Đối với công ty hợp danh là văn bản công nhận người đại diện theo pháp luật, văn bản phải có đủ chữ ký và dấu (nếu có) xác nhận của tất cả các thành viên hợp danh. Người đại diện theo pháp luật phải là người có tên trong Điều lệ công ty và có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản bố trí người làm kế toán trưởng (nếu có theo quy định hiện hành).
 8. Đối với doanh nghiệp tư nhân, các loại hình tổ hợp và hợp tác xã:
  • Giấy tờ chứng minh chủ doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp và hợp tác xã. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp thì phải có văn bản uỷ quyền cho chủ tài khoản theo quy định của pháp luật.
  • Quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản bố trí người làm kế toán trưởng (nếu có theo quy định hiện hành).
 9. Đối với doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Quyết định công nhận người đại diện theo pháp luật của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản công nhận người đại diện theo pháp luật.
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của Hội đồng quản trị hoặc cấp có thẩm quyền (nếu có theo quy định hiện hành).

Số dư:

 • Số dư tối thiểu trong tài khoản tiền gửi VND của Doanh nghiệp là 1.000.000 VND
 • Số dư tối thiểu trong tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Doanh nghiệp là 100USD, 100 EUR

Khi nhận được giấy đăng ký mở tài khoản của Quý khách, BIDC sẽ mở tài khoản cho Quý khách ngay trong ngày làm việc. Sau khi đã chấp nhận việc mở tài khoản BIDC thông báo cho Quý khách biết số hiệu tài khoản, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản.

Lưu ý :

 • Khi có sự thay đổi chữ ký của những người được quyền ký trên các giấy tờ thanh toán giao dịch với BIDC­­­ hoặc khi thay đổi mẫu dấu chủ tài khoản phải gửi cho Ngân hàng bản đăng ký mẫu chữ ký hay mẫu dấu mới thay thế mẫu dấu đã đăng ký trước đó và phải ghi rõ ngày bắt đầu có giá trị thay thế mẫu cũ.
 • Khi đóng tài khoản chỉ được thực hiện tại chi nhánh mà Quý khách mở tài khoản.