SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
SMS Banking là dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động thông qua số tổng đài tin nhắn của BIDC, cho phép khách hàng có tài khoản tại BIDC chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và/hoặc nhận được các tin nhắn tự động từ ngân hàng.
Là dịch vụ tiện ích cung cấp cho khách hàng để nắm bắt kịp thời qua Internet các thông tin liên quan đến tài khoản của mình mở tại BIDC.