SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » DỊCH VỤ THANH TOÁN

Chuyển tiền trong nước

Là việc BIDC thực hiện lệnh chuyển tiền đi của khách hàng, chuyển cho người thụ hưởng trên lãnh thổ Việt nam và nhận tiền chuyển đến cho khách hàng bằng cách báo có vào tài khoản cho người thụ hưởng có tài khoản tại BIDC; chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển tiếp sang ngân hàng khác được khách hàng chỉ định.

Lợi ích:

 • An toàn, chính xác, nhanh chóng, thủ tục đơn giản, thuận tiện;;
 • Khách hàng được chuyển tiền đi theo đúng yêu cầu;
 • Tránh rủi ro khi sử dụng tiền mặt;
 • Mức phí cạnh tranh;
 • Ngân hàng tư vấn về kênh chuyển tiền phù hợp với nhu cầu;
 • Số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán được hưởng lãi suất;
 • Được sử dụng các dịch vụ gia tăng như: dịch vụ tin nhắn SMS Banking, Internet Banking …

 

Đặc điểm sản phẩm:

 • Dịch vụ chuyển tiền trong nước giúp khách hàng chuyển tiền tới người nhận có hoặc không có tài khoản tại BIDC hoặc tại bất kỳ một ngân hàng nào khác trên lãnh thổ Việt Nam, có tham gia các hệ thống thanh toán;
 • Khách hàng cần cung cấp các thông tin về người nhận tiền: tên, số tài khoản và tên Ngân hàng nhận. Trường hợp người nhận không có tài khoản ngân hàng: khách hàng cần cung cấp bổ sung tên, số CMND/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có);
 • Với giao dịch chuyển tiền có tài khoản trong cùng hệ thống BIDC, sau khi các thủ tục chuyển tiền được hoàn tất, người thụ hưởng sẽ có thể nhận tiền tức thì.

Điều kiện sử dụng:

 • Khách hàng cá nhân trong nước và nước ngoài;
 •  Trường hợp khách hàng là người không cư trú và khách hàng chuyển tiền ngoại tệ phải tuân theo các quy định về quản lý ngoại hối.

Hồ sơ, thủ tục:

 •  Trường hợp chưa có tài khoản tại BIDC, khách hàng lập Giấy nộp tiền kiêm Lệnh chi;
 •  Nếu đã có tài khoản tại BIDC, khách hàng cần xuất trình CMND/Hộ chiếu (còn hiệu lực), và điền vào Uỷ nhiệm chi.