SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP » DỊCH VỤ THANH TOÁN
Là việc BIDC thực hiện lệnh chuyển tiền đi của khách hàng, chuyển cho người thụ hưởng trên lãnh thổ Việt nam và nhận tiền chuyển đến cho khách hàng....
Là dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài chuyển về cho các mục đích chuyển tiền một chiều, cho các giao dịch vãng lai, các giao dịch vốn theo quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam.
Inpay là dịch vụ chuyển tiền nhanh Việt Nam – Campuchia, do BIDC xây dựng thành công trên nền công nghệ hiện đại, kết nối thị trường Việt Nam và Campuchia.