SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » TÍN DỤNG CÁ NHÂN

Chiết khấu/ Cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá/ thẻ tiết kiệm

Chiết khấu/cho vay bảo đảm bằng Giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm là hình thức BIDC mua lại hoặc cho khách hàng vay bảo đảm bằng các loại GTCG/TTK do Chính Phủ, BIDC và các tổ chức tín dụng khác phát hành, nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng khi GTCG/TTK chưa đến hạn thanh toán.

Lợi ích dành cho khách hàng:

-    Thủ tục: đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng.
-    Mức cho vay/chiết khấu: hấp dẫn, tối đa lên tới 100% mệnh giá GTCG/TTK.
-    Thời hạn vay vốn: linh hoạt, do BIDC và khách hàng thoả thuận, phù hợp với nhu cầu vay vốn của khách hàng và thời hạn còn lại của GTCG/TTK.
-    Lãi suất: hấp dẫn, cạnh tranh.
-    Hình thức vay:
     o  Chiết khấu: Có thời hạn hoặc toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG
     o  Cho vay bảo đảm bằng GTCG/TTK: Cho vay theo món hoặc hạn mức
-    Phương thức trả nợ: đa dạng, phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Điều kiện cầm cố/chiết khấu:

-    Đối với GTCG, TTK cầm cố/chiết khấu: thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay (hoặc của bên thứ ba) và thuộc một trong các loại sau:
     o  Tín phiếu kho bạc, Trái phiếu kho bạc, Công trái xây dựng tổ quốc,..
     o  Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
     o  Sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do BIDC hoặc một số tổ chức tín dụng khác phát hành.

(Đối với GTCG, TTK không do BIDC phát hành: phải được tổ chức phát hành xác nhận tính hợp pháp và đồng ý phong toả trong suốt thời gian vay vốn.)

Hồ sơ vay vốn:

-    Bản gốc GTCG;
-    Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của BIDC;
-    CMND/Hộ chiếu của khách hàng vay vốn và của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu (trường hợp GTCG thuộc sở hữu của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu).

Liên hệ:
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

-    Phòng Quan hệ khách hàng – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
-    Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 7 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
-    Điện thoại: 08.6.2666.999 – Số máy lẻ: 211, 217
-    Fax: 08.6.2904486