SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » TÍN DỤNG CÁ NHÂN
Chiết khấu/cho vay bảo đảm bằng Giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm là hình thức BIDC mua lại hoặc cho khách hàng vay bảo đảm bằng các loại GTCG/TTK....
Cho vay du học là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tài chính để làm thủ tục xin xét cấp Visa và/hoặc thanh toán chi phí du học cùng các chi phí phát sinh trong thời gian du học.
Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở là sản phẩm BIDC tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà ở mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.
Vay mua ô tô là sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe hơi của khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua xe.
Sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh có nhu cầu bổ sung vốn lưu động như: mua nhiên/nguyên vật liệu, hàng hoá dự trữ....