SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » TIỀN GỬI - TIẾT KIỆM

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

Là tiền gửi tiết kiệm tại BIDC mà khách hàng không xác định kỳ hạn gửi và để hưởng lãi suất. Phù hợp cho khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi nhưng chưa xác định thời gian sử dụng trong tương lai.  

Điều kiện sử dụng

 • Đối với khách hàng
  • Gửi VND: Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
  • Gửi ngoại tệ: Cá nhân người cư trú.
 • Số dư tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND/ 10 đơn vị ngoại tệ. 

Tiện ích

 • Loại tiền gửi đa dạng: VND, USD, EUR.
 • Gửi bổ sung hoặc rút tiền (một phần/ toàn bộ) tại bất kỳ thời điểm nào trong giờ giao dịch.
 • Được sử dụng để cầm cố vay vốn tại ngân hàng.
 • Được lựa chọn hình thức sở hữu (cá nhân, đồng chủ sở hữu).
 • Ủy quyền rút tiền tiết kiệm (từng lần hoặc thường xuyên) cho người khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND. 
 • Tự động nhận các khoản lãi đến hạn từ tiền gửi có kỳ hạn/giấy tờ có giá. 
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của BIDC truy vấn thông tin tài khoản qua internet, nhận thông tin giao dịch và số dư qua tin nhắn SMS...

Lãi suất và phí

 • Lãi suất: áp dụng lãi suất không kỳ hạn. Lãi được tính cộng dồn từng ngày và hạch toán vào tài khoản lãi dự trả, nhập gốc vào cuối tháng.
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của BIDC.  

Hồ sơ, thủ tục

 • CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực.
 • Khách hàng chỉ cần điền vào mẫu giấy nộp tiền của Ngân hàng.