SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » TIỀN GỬI - TIẾT KIỆM
Là tài khoản được mở tại Ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền, thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác.
Là tiền gửi tiết kiệm tại BIDC mà khách hàng không xác định kỳ hạn gửi và để hưởng lãi suất. Phù hợp cho khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi nhưng chưa xác định thời gian sử dụng trong tương lai.
Là tiền gửi tiết kiệm mà khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi trong một khoảng thời gian xác định và muốn gửi tiết kiệm tại BIDC để hưởng lãi trên số tiền đó.