SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

BIDC InternetBanking

Là dịch vụ tiện ích cung cấp cho khách hàng để nắm bắt kịp thời qua Internet các thông tin liên quan đến tài khoản của mình mở tại BIDC.

​​Lợi ích của khách hàng:

  • Khách hàng có thể quản lý tài khoản của mình một cách có hiệu quả và chặt chẽ qua việc được cập nhật thông tin về tình trạng tài khoản, giao dịch phát sinh.
  • Khách hàng có thể cập nhật thông tin tài khoản mọi lúc, mọi nơi với thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác.
  • Khách hàng được hoàn toàn miễn phí sử dụng dịch vụ.
  • Thủ tục đăng ký nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc điểm sản phẩm:

Dịch vụ cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng tài khoản cũng như biến động của tất cả các tài khoản mà khách hàng đang sử dụng tại ngân hàng như tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản tiền vay…

Điều kiện đăng ký:

  • Khách hàng có tài khoản tiền gửi và/hoặc tiền vay tại BIDC.
  • Đối với khách hàng cá nhân: người đăng ký dịch vụ phải là chủ tài khoản mở tại BIDC.
  • Đối với khách hàng doanh nghiệp: Người đăng ký dịch vụ phải là chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền bằng văn bản.

Hồ sơ đăng ký:

  • Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ BIDC- Internet Banking
  • Chứng minh thư nhân dân (với khách hàng cá nhân).
  • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân của chủ tài khoản/hoặc đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.