SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Thu tiền theo túi niêm phong

Là dịch vụ thu tiền theo túi niêm phong khi khách hàng nộp tiền mặt vào ngân hàng vào thời điểm cuối ngày, khi ngân hàng đã kết thúc ngày làm việc.

Lợi ích của khách hàng:

  • Tránh được rủi ro khi vận chuyển, bảo quản tiền mặt khi ngân hàng đã kết thúc ngày làm việc.
  • Tài khoản của khách hàng được ghi có ngay trong ngày giao dịch, tận dụng tối đa nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh

Đặc điểm sản phẩm:

  • Khách hàng nộp tiền mặt vào ngân hàng vào thời điểm cuối ngày, khi ngân hàng đã kết thúc ngày làm việc, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thu nhận tiền theo túi niêm phong.
  • Tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng sẽ được ghi có trong ngày đối với số tiền gửi theo túi niêm phong, tuy nhiên số tiền đó sẽ bị ngân hàng phong tỏa. Ngày làm việc tiếp theo ngân hàng sẽ thực hiện kiểm đếm tiền trong túi niêm phong trước sự chứng kiến của khách hàng, sau đó ngân hàng sẽ thực hiện hủy bỏ phong tỏa TK của khách hàng.

Điều kiện sử dụng:
Khách hàng có các điều kiện sau sẽ được ngân hàng chấp thuận thu tiền theo túi niêm phong:

- Có tài khoản tiền gửi đang hoạt động tại đơn vị.
- Có tín nhiệm với đơn vị trong việc nộp tiền mặt.
- Thường xuyên nộp tiền mặt vào đơn vị với số lượng lớn

Hồ sơ đăng ký:

  • Giấy đề nghị thu tiền theo túi niêm phong
  • Giấy giao nhận tiền mặt theo túi niêm phong
  • Chứng minh thư nhân dân (để đối chiếu)
  • Giấy ủy quyền kiểm đếm tiền theo túi niêm phong (trường hợp khách hàng không cử người đến và ủy quyền cho ngân hàng kiểm đếm tiền theo túi niêm phong của khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo).