SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Thu đổi tiển VNĐ không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Tiền VNĐ do NHNN Việt Nam phát hành bị rách nát, hư hỏng được đổi thành tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của NHNN Việt Nam.

Lợi ích của khách hàng:
     Khách hàng được đổi ngang giá trị và không mất phí thu đổi đối với tiền bị hư hỏng biến dạng trong quá trình lưu thông

Đặc điểm sản phẩm:

  • Khách hàng được đổi ngay tiền không đủ TCLT nếu đáp ứng được các điều kiện về đổi tiền không đủ TCLT theo quy định của NHNN.
  • Khách hàng không phải trả phí thu đổi đối với tiền bị hư hỏng biến dạng trong quá quá trình lưu thông. Đối với tiền không đủ TCLT trong quá trình bảo quản, khách hàng chỉ phải trả một khoản phí thu đổi theo quy định của NHNN là 4%/tổng giá trị thực đổi tối thiểu 2.000đ.

Điều kiện sử dụng:

Theo quy định hiện hành của NHNN, tiền không đủ TCLT được thu đổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, đang lưu hành hợp pháp;
  • Tiền hư hỏng, biến dạng không phải do hành vi huỷ hoại;
  • Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán từ hai mảnh tờ bạc cùng mệnh giá, cùng loại thì phải có diện tích lớn hơn 90% diện tích tờ tiền cùng loại.
  • Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, diện tích còn lại được xác định trên cơ sở bố cục tổng thể, hình ảnh, hoa văn và các đặc điểm kỹ thuật bảo an còn lại của tờ tiền.
  • Trường hợp tiền bị biến dạng, hư hỏng nghi do hành vi hủy hoại (số lượng tiền biến dạng, biến dạng tương tự nhau, hư hỏng nhiều; các tờ tiền có vết cắt, bị bôi bẩn; các tờ tiền rách giống nhau, bị can dán nhiều ...), đơn vị thu đổi sẽ lập biên bản, tạm thu giữ hiện vật và chuyển đến cơ quan Công an trên địa bàn để điều tra, giám định. Kết luận của cơ quan Công an là cơ sở để đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký:

  • Đối với tiền không đủ TCLT bị biến dạng, hư hỏng do quá trình lưu thông: khách hàng không cần thực hiện các thủ tục giấy tờ.
  • Đối với tiền không đủ TCLT bị biến dạng, hư hỏng do quá trình bảo quản: Nhân viên ngân hàng hướng dẫn Khách hàng lập Giấy đề nghị đổi tiền không đủ TCLT; Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (để đối chiếu).