SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Thu đổi tiền ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ngoại tệ (tiền giấy USD, EUR) không đủ tiêu chuẩn lưu thông khách hàng có thể đổi thành tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông với dịch vụ nhờ thu đổi ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài thông qua BIDC.

​​Lợi ích của khách hàng:

    Khách hàng được đổi tiền mặt ngoại tệ từ không đủ TCLT thành tiền đủ TCLT (Số tiền khách hàng nhận được là số tiền Ngân hàng nước ngoài chấp nhận đổi và báo có).

Đặc điểm sản phẩm:

    Đối với ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu thông đủ điều kiện thu đổi, BIDC sẽ gửi đi Ngân hàng nước ngoài để nhờ thu đổi. Số tiền khách hàng nhận được là số tiền Ngân hàng nước ngoài chấp nhận đổi và báo có.

Điều kiện áp dụng:

   Tiền giấy USD: mệnh giá 100, 50, 20, 10; Tiền giấy EUR: mệnh giá 500, 200, 100, 50, 20, 10.

Tiêu chuẩn cụ thể:

  • Đối với tờ tiền còn nguyên diện tích ban đầu:
    + Tờ tiền bị dính bẩn, bị thủng, bị hư hỏng không phải do hành vi phá hoại.
    + Tờ tiền không bị giòn dễ bị nát vụn, không bị mủn.
    + Trên tờ tiền phải nhìn rõ cả hai dãy số sêri, hình ảnh, hoa văn và các đặc điểm kỹ thuật bảo an của tờ tiền.
  •  Đối với tờ tiền mất một phần diện tích: Tờ tiền bị cháy, thủng, rách không phải do hành vi phá hoại; Tờ tiền không bị giòn dễ bị nát vụn, không bị mủn; Diện tích còn lại của tờ tiền phải lớn hơn 60% diện tích tờ tiền ban đầu cùng loại; Trên diện tích còn lại của tờ tiền phải nhìn rõ ít nhất một dãy số sêri, hình ảnh, hoa văn và các đặc điểm kỹ thuật bảo an của tờ tiền.
  •  Trường hợp hiện vật nhờ thu đổi với số lượng lớn, tờ tiền có những đặc điểm nghi ngờ (tờ tiền bị biến dạng, hư hỏng nghi do hành vi huỷ hoại; có vết cắt, rách giống nhau, can dán, tiền mới mà bị huỷ hoại v.v...) đơn vị thu đổi sẽ  không thực hiện các thủ tục thu đổi mà lập biên bản tạm thu giữ hiện vật.

Hồ sơ đăng ký:

    Khách hàng mang Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu (để đối chiếu), nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn cách điền vào Giấy đề nghị nhờ thu đổi tiền không đủ TCLT theo mẫu của BIDC.