SẢN PHẨM DỊCH VỤ » KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN » CHUYỂN TIỀN - THANH TOÁN
Là việc BIDC thực hiện lệnh chuyển tiền đi của khách hàng, chuyển cho người thụ hưởng trên lãnh thổ Việt nam và nhận tiền chuyển đến cho khách hàng....
Là dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài chuyển về cho các mục đích chuyển tiền một chiều, cho các giao dịch vãng lai, các giao dịch vốn theo quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam.
Là dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam cho các mục đích chuyển tiền một chiều, cho các giao dịch vãng lai, các giao dịch vốn theo quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam.
Inpay là dịch vụ chuyển tiền nhanh Việt Nam – Campuchia, do BIDC xây dựng thành công trên nền công nghệ hiện đại, kết nối thị trường Việt Nam và Campuchia.
Thanh toán hóa đơn (bill payment) qua ngân hàng bằng những hình thức bằng tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy quyền ngân hàng trích nợ tài khoản trả tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ như : điện, điện thoại di động trả sau, nước, truyền hình cáp, internet, ADSL…